Friday, March 6, 2009

एक थेंब पाण्याचाएक थेंब पाण्याचा

जो सामावून घेतो, हळुवारपणे सूर्याचा एक किरण

अन क्षितिजावर उधळतोइंद्रधनुचे सात  सुंदर रंग


एक थेंब पाण्याचा

कधी उमलतो दवबिंदुच्या रूपात, मावळणाऱ्या फुलावर

आणि हलकेच झाकून टाकतो पिकल्या पाकळीचे व्यंग

 

एक थेंब पाण्याचा

टपकतो एखाद्या निश्चलशा तळ्यात, घेऊनि घनांचा संदेश 

तेंव्हा उठतात त्याच्याही नीरस चाकोरीत, चैतन्याचे हरवलेले  तरंग

 

एक थेंब पाण्याचा

कधी तरळतो नकळत, पडद्याशी डोळ्यांच्या

आणि अलगदपणे उलगडतो साऱ्या भावपटाचे अंतरंग

 

  -निखिल अनिल जोशी